Selected island

Island name   Aland
Prefix   212        OH0
Country   ALAND ISLS
Continent   EUROPE
IOTA references   EU-002
IOTA group name   ALAND ISLANDS
Region references    
Latitude   60° 13' 00'' N
Longitude   19° 56' 25'' E
Distance & direction  no data, click here
More info Aland/Ahvenanmaa arch main isl., Hammarlands comune, Baltic sea
Map available
  Click here to view map created by google maps


idhave confirmationstationdate
1   153AT777 Jan   212AT101 28.07.1985
2   26AT715 Trevor   212AT103 20.06.1986
3   19AT086 Rudy   212AT103 27.07.1986
4   108AT046 Jim   212AT103 05.07.1988
5   19DX026 Mark   212AT112 18.07.1988
6   14AT014 Jean Pierre   212AT105 26.09.1988
7   13AT120 Mike   212AT105 02.11.1989
8   30DX401 Christian   212AT105 16.03.1990
9   14AT044 Max   212AT/EU002 06.07.1990
10   19IR04 Rob   212AT109 19.07.1990
11   35SSB079 Peter   212AT105 03.04.1991
12   54AT019 Marian   212AT105 21.06.1993
13   26DX047 Darran   212AT105 30.06.1993
14   35SR159 Chris   212/13AT295 17.07.1994
15   19AT461 Kees   212/13AT295 18.07.1994
16   161DX018 Slawek   212BRC0 26.07.1996
17   161DX025 Pawel   212BRC/0 26.07.1996
18   26AT169 Bill   212BRC/0 26.07.1996
19   14AT214 Rodolphe   212BRC/0 28.07.1996
20   14AT355 marc   212BRC/0 28.07.1996
21   26AT169 Bill   212BRC/FI 30.07.1996
22   14AT014 Jean Pierre   212BRC/FI 30.07.1996
23   19SD265 Rene R.I.P.   212BRC/FI 30.07.1996
24   1AT017 Tullio   212BRC/EU-002 19.06.1999
25   161DX025 Pawel   212/13AT295 17.07.1999
26   161EX016 Mariusz   212/13AT295 17.07.1999
27   161AT181 Maciej   212/13AT295 23.07.1999
28   3AT068 Jorge   212SD/0 26.09.1999
29   161AT181 Maciej   212SD/0 26.10.1999
30   14DX055 Patrick   212 SD 0 07.11.1999
[ Next ]  [ Bottom ]