Selected island

Island name   Hiiumaa/Dago
Prefix   304        ES0,3
Country   ESTONIA
Continent   EUROPE
IOTA references   EU-034
IOTA group name   HIIUMAA/SAAREMAA/LAANEMAA COUNTRY GROUP
Region references  
Latitude   58 53' 10'' N
Longitude   22 37' 50'' E
Distance & direction  no data, click here
More info Hiiu Maakond prov., Baltic sea coast gr.
Map available
  Click here to view map created by google maps


idhave confirmationstationdate
1   13AT120 Mike   304AT102 04.08.1994
2   54AT019 Marian   304AT/EU-034 05.08.1994
3   19AT086 Rudy   304AT102/EU-034 05.08.1994
4   19AT461 Kees   304AT102 05.08.1994
5   108AT046 Jim   304AT102 05.08.1994
6   19AT256 Twan   304AT102/EU034 05.08.1994
7   1AT017 Tullio   304AT/EU-034 05.08.1994
8   14FDX108 Gui   304AT102/EU034 09.08.1994
9   14AT014 Jean Pierre   304AT102/EU034 24.05.1995
10   26DX047 Darran   304AT102/EU-034 27.05.1995
11   35SR159 Chris   304AT102/EU034 28.05.1995
12   35SSB079 Peter   304AT102/EU034 28.05.1995
13   26AT233 andrew   304 AT 102-EU O34 15.06.1996
14   19SD265 Rene R.I.P.   304AT102/EU-034 16.07.1996
15   19LR001 GER   304AT102/EU-034 05.06.1997
16   161EX016 Mariusz   304DX/EU-034/H 22.07.2009
17   30DX401 Christian   304DX/EU-034/H 22.07.2009
18   161EX015 Jurek   304DX/EU-034/H 22.07.2009
19   161EX160 Mac   304DX/EU-034/H 22.07.2009
20   161OD002 Peter   304DX/EU-034/H 22.07.2009
21   161DX012 Waldi R.I.P.   304DX/EU-034/H 22.07.2009
22   14DX019 Christophe   304DX/EU-034/H 22.07.2009
23   161DX018 Slawek   304DX/EU-034/H 22.07.2009
24   47DX054 Leif   304DX/EU-034/H 22.07.2009
25   31BC013 Rui   304DX/EU-034/H 22.07.2009
26   14DX079 Merry   304DX/EU-034/H 23.07.2009
27   26AT114 Paul   304DX/EU-034/H 23.07.2009
28   14HF001 Tomas   304DX/EU-034/H 23.07.2009
29   14AT369 Alain   304DX/EU-034/H 23.07.2009
30   14IR181 Marc   304DX/EU-034/H 23.07.2009