Selected island

Island name   Palagruza/Vela Palagruza
Prefix   328        9A
Country   CROATIA
Continent   EUROPE
IOTA references   EU-090
IOTA group name   PALAGRUZA ISLAND
Region references   CI-084
Latitude   42° 23' 32'' N
Longitude   16° 15' 36'' E
Distance & direction  no data, click here
More info JN82DJ, LH-0057 Palagruza gr. main isl
Map available
  Click here to view map created by google maps


idhave confirmationstationdate
1   161EX038 Wlodek   328AT/EU-090 20.06.1999
2   19AT461 Kees   328AT/EU-090 20.06.1999
3   13AT120 Mike   328AT/EU-090 20.06.1999
4   19AT086 Rudy   328AT/EU-090 20.06.1999
5   19AT256 Twan   328AT/EU090 20.06.1999
6   161EX016 Mariusz   328AT/EU-090 20.06.1999
7   1AT017 Tullio   328AT/EU-090 20.06.1999
8   19IR04 Rob   328AT/EU-090 20.06.1999
9   14DX079 Merry   328AT/EU090 21.06.1999
10   108AT046 Jim   328AT/EU090 21.06.1999
11   26DX047 Darran   328AT/EU-090 21.06.1999
12   54AT019 Marian   328AT/EU-090 21.06.1999
13   14AT014 Jean Pierre   328AT/EU090 23.06.1999
14   30DX401 Christian   328AT/EU090 23.06.1999
15   161DX025 Pawel   328AT/EU-090 23.06.1999
16   14AT461 Ludo   328AT/EU090 23.06.1999
17   34SD002 Peter   328AT/EU090 24.06.1999
18   14GT017 Bernard   328AT/EU-090 24.06.1999
19   19SA020 Bert   328-AT-EU-090 25.06.1999
20   14AT214 Rodolphe   328AT/EU-090 25.06.1999
21   26AT026 ANDY R.I.P.   328AT/EU-090 25.06.1999
22   19SD265 Rene R.I.P.   328AT/EU-090 21.08.1999
23   161EX015 Jurek   328AT/EU-090 17.08.2008
24   14DA049 Fred   328AT/CI-084 17.08.2008
25   35SR159 Chris   328AT/-EU90 17.08.2008
26   47DX054 Leif   328AT/EU090 17.08.2008
27   1AT070 Simon   328AT/EU090 17.08.2008
28   14DX010 Olivier   328AT/EU090 17.08.2008
29   14DA019 Christophe   328AT/EU-090 18.08.2008
30   26AT114 Paul   328AT/EU90 18.08.2008
[ Next ]  [ Bottom ]