Selected island

Island name   Isle of Man
Prefix   137        GD,MD
Country   ISLE OF MAN
Continent   EUROPE
IOTA references   EU-116
IOTA group name   ISLE OF MAN
Region references    
Latitude   54° 13' 39'' N
Longitude   04° 31' 50'' W
Distance & direction  no data, click here
More info main isl, Irish sea
Map available
  Click here to view map created by google maps


idhave confirmationstationdate
1   14AT014 Jean Pierre   137AT103 06.07.1984
2   153AT777 Jan   137AT101 14.08.1986
3   14HF149 Thierry   137SB04 10.05.1987
4   19AT086 Rudy   137AT101 29.05.1987
5   108AT046 Jim   137AT109 10.07.1987
6   13AT120 Mike   OP-01 05.06.1988
7   19DX026 Mark   137AT0 23.07.1988
8   30DX401 Christian   137AT101 12.05.1990
9   26AT715 Trevor   137AT101 17.11.1990
10   1AT017 Tullio   137AT/EU-0116 12.06.1991
11   19IR04 Rob   137AT/RA 13.07.1991
12   19SD265 Rene R.I.P.   137AT103 07.10.1991
13   3AT068 Jorge   137AT105 17.10.1991
14   161EX015 Jurek   137AT102 16.01.1993
15   30AT747 Joan   137AT101 25.05.1993
16   14FDX108 Gui   137AT105 25.08.1993
17   13DX028 Niko   137AT105 15.01.1994
18   35SSB079 Peter   137AT105 13.02.1994
19   35SR159 Chris   137AT105 22.05.1994
20   14DA911 Eric   137AT103 09.06.1994
21   14IR911 Eric   137AT103 09.06.1994
22   161DX018 Slawek   137DT000 22.07.1994
23   161EX163 Jan   137 MRC 068 08.09.1994
24   26DX047 Darran   137DT/DX 29.09.1994
25   19AT461 Kees   137AT109 08.01.1995
26   26AT026 ANDY R.I.P.   137AT115 15.02.1995
27   14TW002 Stef   137AT/TT 10.06.1995
28   26AT169 Bill   137AT112 03.07.1995
29   2AT058 Brian   137AT101 08.07.1995
30   14AT461 Ludo   137AT/TT 30.05.1996
[ Next ]  [ Bottom ]