Selected island

Island name   Itamaraca
Prefix   3        PY7
Country   BRASIL
Continent   SOUTH AMERICA
IOTA references   SA-046
IOTA group name   PERNAMBUCO STATE GR.
Region references   DIB-018
Latitude   07° 45' 31'' S
Longitude   34° 51' 20'' W
Distance & direction  no data, click here
More info PE-01, Pernambuco state
Map available
  Click here to view map created by google maps


idhave confirmationstationdate
1   26DX047 Darran   3SAB/SA046 14.05.2007
2   30IR046 David   3SAB/SA046 14.05.2007
3   35SR159 Chris   3SAB/SA046 14.05.2007
4   30DX401 Christian   3SAB/SA046 05.06.2007
5   14DX079 Merry   3SAB/SA046 05.06.2007
6   161DX012 Waldi R.I.P.   3SAB/SA046 12.06.2007
7   14DA181 Marc   3SAB/SA-046 06.07.2007
8   19SA020 Bert   3SAB/SA046 10.09.2007
9   14DA019 Christophe   3SAB/SA-046 10.09.2007
10   14DX010 Olivier   3SAB/SA046 10.09.2007
11   19SD265 Rene R.I.P.   3SAB/SA046 21.09.2007
12   14FAT155 JOEL   3SAB/SA046 10.10.2007
13   47DX054 Leif   3SAB/SA046 19.10.2007
14   3AT068 Jorge   3SAB/SA-046 19.10.2007
15   35SD150 Martin   3SAB/SA-046 19.10.2007
16   14AT014 Jean Pierre   3SAB/SA046 20.03.2008
17   14AT369 Alain   3SAB/SA-046 11.04.2008
18   14DA049 Fred   3SAB/SA046 25.06.2008
19   14HF002 Bruno   3SAB/SA046 17.10.2008
20   3DA002 Roger   3SAB/SA-046 17.03.2011
21   19LR001 GER   3SAB-SA-046 18.03.2011
22   161EX015 Jurek   3SAB/SA046 18.03.2011
23   14RD067 david   3SAB/SA-046 20.03.2011
24   13AT120 Mike   3SAB/SA-046 20.03.2011
25   14AT355 marc   3SAB/SA046 20.03.2011
26   14HF297 Jerome   3SAB/SA046 20.03.2011
27   161OD002 Peter   3SAB/SA-046 20.03.2011
28   47DX109 Jesper   3SAB/SA-046 20.03.2011
29   14HF149 Thierry   3SAB/SA-046 02.12.2012
30   35SSB079 Peter   3SAB/SA-046 10.03.2013
[ Next ]  [ Bottom ]