Selected island

Island name   North
Prefix   41        ZL1,2
Country   NEW ZEALAND
Continent   OCEANIA
IOTA references   OC-036
IOTA group name   NORTH ISLAND
Region references  
Latitude   38 46' 00'' S
Longitude   176 04' 00'' E
Distance & direction  no data, click here
More info North isl. (Northland) mainland
Map available
  Click here to view map created by google maps


idhave confirmationstationdate
1   19AT086 Rudy   41AT118 29.10.1988
2   153IR101 Jan   41AT102 04.04.1990
3   19IR04 Rob   41AT127 04.09.1990
4   19AT461 Kees   41AT128 16.09.1990
5   1AT017 Tullio   41AT128 14.10.1990
6   14AT014 Jean Pierre   41AT118 21.10.1990
7   19IR04 Rob   KIWI 084 20.12.1990
8   14TW002 Stef   41AT128 28.12.1990
9   14HF149 Thierry   41WBI178 25.02.1991
10   108AT046 Jim   41AT118 09.04.1991
11   30AT747 Joan   41AT124 25.05.1993
12   161EX038 Wlodek   41AT103 19.11.1995
13   4AT028 Ezequiel   41AT104 09.12.1995
14   161EX160 Mac   41AT122 05.06.1997
15   19AT256 Twan   41AT103 03.12.1998
16   161EX015 Jurek   41SD104 05.11.1999
17   14AT355 marc   41SD010 19.11.1999
18   35SSB079 Peter   41YDX385 20.11.1999
19   13AT120 Mike   41AT012 21.11.1999
20   161DX025 Pawel   41KW101 22.11.1999
21   161AT181 Maciej   41AT148 30.11.1999
22   26DX047 Darran   41AT148 21.12.1999
23   161DX025 Pawel   41AT109 22.12.1999
24   161DX018 Slawek   41NZ157 27.12.1999
25   14AT369 Alain   41AT012 TIM 28.12.1999
26   161EX162 Didi   41AT148 30.12.1999
27   161DX025 Pawel   41RB103 20.01.2000
28   26AT169 Bill   41AT195 27.03.2000
29   14DX055 Patrick   41 AT 148 GARY 08.04.2000
30   161AT181 Maciej   41SD/DX 09.04.2000
[ Next ]  [ Bottom ]