Selected island

Island name   Cuba (Guantanamo Bay)
Prefix   82        KG4
Country   GUANTANAMO BAY
Continent   NORTH AMERICA
IOTA references   NA-015
IOTA group name   GUANTANAMO BAY
Region references  
Latitude   19 55' 58'' N
Longitude   75 07' 16'' W
Distance & direction  no data, click here
More info Cuba, main isl, Caribbean sea,
Map available
  Click here to view map created by google maps


idhave confirmationstationdate
1   3AT068 Jorge   82AT/0 22.06.2001
2   4AT028 Ezequiel   82AT0 22.06.2001
3   14AT014 Jean Pierre   82AT/0 22.06.2001
4   1AT017 Tullio   82AT/0 22.06.2001
5   108AT046 Jim   82AT0 23.06.2001
6   26DX047 Darran   82AT/0 23.06.2001
7   19AT086 Rudy   82AT/0 23.06.2001
8   14DX079 Merry   82AT/0 23.06.2001
9   161DX025 Pawel   82AT/0 23.06.2001
10   161EX015 Jurek   82AT/0 24.06.2001
11   14DX019 Christophe   82AT/0 24.06.2001
12   14DX055 Patrick   82 AT 0 24.06.2001
13   19AT256 Twan   82AT/0 24.06.2001
14   161EX016 Mariusz   82AT0 24.06.2001
15   14WW461 Ludo   82AT/0 24.06.2001
16   35SSB079 Peter   82AT/0 24.06.2001
17   35SR159 Chris   82AT/0 24.06.2001
18   161DX012 Waldi R.I.P.   82AT/0 24.06.2001
19   13DX028 Niko   82AT/0 24.06.2001
20   153IR101 Jan   82AT/0 24.06.2001
21   161DX012 Waldi R.I.P.   82AT/NA015 25.06.2001