Selected IWI island
    [ back ]

Island name Bugala #1
Prefix 174
Region reference  
Country UGANDA
Continent Africa
Latitude 0,20 S
Longitude 32,15 E
More info main isl Sese isls, Victoria lake Lat:0020'S Lon:03215'E
Map available
Click here to view map created by google mapsidhave confirmationstationdate
1 14AT014 Jean Pierre 174AT/0 20.02.2004
2 19AT086 Rudy 174AT/0 21.02.2004
3 161EX015 Jurek 174AT/0 21.02.2004
4 26DX047 Darran 174AT/0 21.02.2004
5 14WW461 Ludo 174AT/0 21.02.2004
6 14IR181 Marc 174AT/0 21.02.2004
7 19AT256 Twan 174AT/0 21.02.2004
8 19AT461 Kees 174AT/0 21.02.2004
9 108AT046 Jim 174AT/0 22.02.2004
10 3AT068 Jorge 174AT/0 22.02.2004
11 35SR159 Chris 174AT/0 22.02.2004
12 13LD001 Marc 174AT/0 22.02.2004
13 161DX018 Slawek 174AT/0 22.02.2004
14 14DX010 Olivier 174AT/0 23.02.2004
15 4AT028 Ezequiel 174AT0 24.02.2004
16 161EX038 Wlodek 174AT/0 24.02.2004
17 1AT017 Tullio 174AT/0 24.02.2004
18 14AT369 Alain 174AT/0 28.02.2004
19 13AT120 Mike 174AT/0 28.02.2004
20 14DX019 Christophe 174AT/0 29.02.2004