Confirmed 32 islands from   GERMANY
ID [ IOTA ] [ Region ] [ Island name ] More
1 EU-042 N-018  Amrum/Amrun view more
2 EU-047 N-006  Baltrum view more
3 EU-047 N-001  Borkum view more
4 EU-N/V O-014  Danholm view more
5 EU-127 N-015  Dune/Helgoland Duene view more
6 EU-128 O-001  Fehmarn view more
7 EU-042 N-017  Foehr/Fohr view more
8 EU-129 O-015  Goermitz / Gormitz view more
9 EU-N/V N-036  Hamburger Hallig view more
10 EU-127 N-014  Helgoland view more
11 EU-057 O-005  Hiddensee view more
12 EU-042 N-022  Hooge view more
13 EU-047 N-003  Juist view more
14 EU-N/V O-029  Kleiner Danholm view more
15 EU-042 N-019  Langeness view more
16 EU-047 N-007  Langeoog view more
17 EU-127 N-012  Neuwerk view more
18 EU-047 N-005  Norderney view more
19 EU-042 N-025  Nordstrandischmoor/Nordstrandisch Moor view more
20 EU-042 N-023  Pellworm view more
21 EU-N/V O-002  Poel view more
22 EU-N/V O-009  Riems view more
23 EU-057 O-007  Ruegen/Rugen view more
24 EU-N/V O-031  Schlossinsel view more
25 EU-047 N-008  Spiekeroog view more
26 EU-042 N-035  Suderoogsand/Suderoog Sand view more
27 EU-042 N-016  Sylt view more
28 EU-057 O-006  Ummanz/Ummantz view more
29 EU-057 O-039  Urkewitz / Urkevitz view more
30 EU-129 O-013  Usedom view more
31 EU-047 N-009  Wangerooge/Wangeroog view more
32 EU-N/V O-003  Zingst view more

[ Back ]